Výsledky

zápisnica z hodnotiaceho zasadnutia poroty


Návrh č.1
architekti Šercel Švec s.r.o.: Ing. arch. Andrej Švec, Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Natália Michalová

——


Návrh č.2
Ing. arch. Branislav Kružel

——


Návrh č.3
Studio VM (Volné myšlenky): Vlado Milunić

——


Návrh č.4
Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.

——


Návrh č.5
Ing. arch. Tomáš Beneš

3. miesto
Vyhliadková veža je hravou kompozíciou oceľovej konštrukcie s vonkajším vejárovým schodiskom. Použitá je výplň plášťa, akási košieľka z oceľových laniek. Schodisko je priznané, konštrukčne oceľové s podlahou z pororoštu. Tento tvrdý materiál vytvára poetickú kompozíciu v prírodnom prostredí. Návrh je realizovateľný, spĺňa finančný limit na vyhotovenie. Nedostatkom sa javí neriešený priestor nástupu na vežu.

——


Návrh č.6
Matúš Janota

——


Návrh č.7
Ing. arch. Rudolf Kruliac
spolupráca: Ing. Ľuboš Gontkovský, Ing. Jozef Petrík, Ing. Miroslav Mačičák

——


Návrh č.8
Ing. arch. Erika Hrivíková, Ing. arch. Tadeáš Tholt, Ing. arch. Tomáš Tholt

——


Návrh č.9
Doc. Ing. Ján Kanózc, Bc. Viktor Karľa, Ing. arch. Miroslava Mertová

——


Návrh č.10
Ing. arch. Miroslav Novotný, Ing. arch. Alexander Németh

——


Návrh č.11
Ing. arch. Juraj Dudáš, Ing. Ľudovít Koháni

——


Návrh č.12
Prof. akad. arch. Imrich Vaško, MgA Shota Tsikoliya M.Sc.

——


Návrh č.13
Ing. arch. Rastislav Kočajda, Ing. arch. Ivan Málek

——


Návrh č.14
Ing. arch. Juraj Žikavský, Ing. arch. Tomáš Gál, PhD

——


Návrh č.15
Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD, Ing. arch. Peter Vranka

odmena bez určenia poradia
Návrh bol kladne hodnotený za unikátny prístup v poskytnutí výhľadu – návštevník ho dosahuje pohodlným nástupom po horizontálnej lávke, ktorá v miernom sklone levituje pomedzi koruny stromov. Pomerne masívne nosné stĺpy nepôsobia napriek svojej dimenzii rušivo, keďže sa nachádzajú pod úrovňou lávky, splývajú s kmeňmi okolitých stromov. Svojou horizontalitou sa návrh vhodne pripája k nedávno vybudovanej lávke na susednom kopci – Straníku.

Negatívne bola hodnotená voľba obkladového materiálu – zvonku korténový plech, ktorý sa javí ako módny. Vnútorný obklad, na sucho vykladaný prírodným kamenivom, nepokladá porota za technicky vhodný, jeho skladbu prezentovanú v priečnom reze nepokladá za realistickú. Harmonické tvarovanie línie bolo nevhodne ukončené rozšírením na koncoch lávky.
——


Návrh č.16
Ing. arch. Vincent Frič, Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň

——


Návrh č.17
Ing. arch. Martin Duba, Ing. arch. Tomáš Zavoral, Ing. arch. Petr Šindelář

——


Návrh č.18
Ing. Marcel Zsóka, PhD, Filip Lišhák

——


Návrh č.19
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Jana Fečkaninová, statika: Ing. Oldřich Skyba

odmena bez určenia poradia
Návrh bol odmenený ako obohacujúci debatu k problému vyhliadky a jej formulovania ako
nemonumentálneho rozšírenia prirodzeného kráčania lesom smerom do vertikály. Vyhliadka nie je veža, ale predĺžený chodník, ktorého vyzdvihnutie chce byť konštrukčne neviditeľné. Predĺženie cesty ukončené pozdĺžnou pozorovacou plošinou sa ukazuje byť príjemné a neoznačujúce aj z pohľadu z mesta. Problematické je riešenie samotného schodiska/rampy, ktorého hybridná povaha neponúka spôsoby používania smerujúce k novým kvalitatívne zaujímavým možnostiam.

——


Návrh č.20
Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Barbora Jochcová

——


Návrh č.21
Ing. arch. Ladislav Vikartovský
spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

1. miesto
Napriek tomu, že autori umiestnili vežu v dotyku s chodníkom tak, ako väčšina súťažiacich, porota ocenila využitie príležitosti vytvorenia parteru v spodnej časti objektu. Objekt je jednoduchý, realizovateľný v požadovanej sume, spĺňa všetky očakávania definované v súťažných podmienkach. Objekt pôsobí stabilne a bezpečne v spodnej časti, smerom hore mení svoj charakter a splýva s okolitím prostredím. V diaľkových pohľadoch pôsobí nenápadne, čím zachováva súčasný obraz krajiny.

Materiálová skladba nosnej konštrukcie veže je diskutabilná z hľadiska trvanlivosti. Porota odporúča v ďalšom rozpracovaní zvážiť alternatívu – riešenie s oceľovou nosnou konštrukciou v celej výške veže, so zachovaním dreveného obkladu.

——


Návrh č.22
A11 s.r.o.: Ing. arch. Jozef Pavelčák, Ing. arch. Norbert Sládečka, Ing. arch. Michal Šimurda

——


Návrh č.23
Ing. arch. Ladislav Bobčák, PhD.

——


Návrh č.24
účastník: Ing. arch. Branislav Ivan
autor: Ing. arch. Kamila Bobčáková

——


Návrh č.25
Ing. Mgr. art. Ján Porubän – ART.EXCENTER

——


Návrh č.26
Ing. arch. Andrej Šutek, Akad. arch. Eduard Šutek

——


Návrh č.27
účastník: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek
autori: H3T architekti: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková

odmena bez určenia poradia
Návrh bol odmenený ako obohacujúci debatu k problému vyhliadky a jej vzťahu k prírodnému prostrediu, kultúrnej rekreačnej krajine, respektíve mestskej kultúrnej spoločnosti. Vo svojej radikalnej monumentálnej forme je bodom mesta v krajine. Svojou naznačenou poetikou práce so svetlom a surovosťou materiálu je súčasným odkazom na grotty a follies barokových záhrad a zároveň sa stáva súčasťou prírodných atmosferických procesov – zateká, zarastá machom, je útočiskom, skrýšou ale vo svojej robustnosti znesie aj deštruktívne spoločenské zásahy. Vo svojom prevedení je však až príliš hradom, ruinou a chýba mu súčasnejšia práca s detailom, atmosférou, či procesualitou. Zároveň je jeho radikalita jeho slabou súťažnou stránkou.

——


Návrh č.28
Ing. arch. Peter Tracík
spoluautor: Ing. Ladislav Hanuliak

——


Návrh č.29
účastník: akad. arch. Karol Gregor
autori: akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

2. miesto
Vyhliadková veža je jasným a jednoznačným prvkom na Dubni, ktorý je situovaný kolmo na chodník.
Svojim materiálovým a konštrukčným riešením je pravdivá a nekompromisná. Veža je pomerne vysoká, 34 metrov, a vytvára tak veľmi dobrý vizuálny kontakt s mestom, Straníkom, Zálesím aj Budatínom. Výhrada sa týkala životnosti konštrukcie a potreby jej ochrany počas životnosti.

——


Návrh č.30
Ing. arch. Michal Hanuščák, Ing. arch. Iveta Kopecká
konzultant statiky: Ing. Vladimír Mrázek

——


Návrh č.31
MSc. Eva Závodná

——


Návrh č.32
Ing. arch. Štefan Starinský

——


Návrh č.33
Mgr. art. Martin Varga, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Pavol Husár

——


Návrh č.34
účastník: AB-Ateliér s.r.o, Ing. arch. Martin Bišťan
autor: Ing. arch. Peter Sálus

——


Návrh č.35
FABRICA, s.r.o.: Ing. arch. Ľubomír Ondrejka, Ing. arch. Ján Vasičák

——


Návrh č.36
Ing. Igor Cencer, Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. Peter Šajgalík

——


Návrh č.37
SPDE s.r.o.: Ing. arch. Štefan Lichvár, Ing. arch. Mária Lichvárová, Ing. arch. Michal Petráš, Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD.
spolupráca: Ing. arch. Marek Šeregi PhD., Ing. arch. Martina Valentová, Ing. arch. Lenka Petrová, Ing. arch. Martin Vachálek

——


Návrh č.38
MArch. Samuel Netočný
spolupráca: Ing. arch. Ján Plávka

——


Návrh č.39
Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Rastislav Udžan, PhD.

——


Návrh č.40
Stanislav Mikovčák, Tomáš Jopek, Martin Mikovčák, Viktor Mikovčák

——


Návrh č.41
Ing. arch. Alexander Lami

——


Návrh č.42
Ing. arch. Peter Krajč, Ing. arch. Martin Křivánek, Ing. arch. Petra Krajčová

——


Návrh č.43
Ing. arch. Tomáš Šebo, Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Berta Dobešová, Mgr. art. Jana Dusemund, Ing. arch. Simona Brenčičivá

——


Návrh č.44
účastník: IKA Brno s.r.o.
autori: Ing. arch. Tomáš Dvořák, Bc. Vojtěch Kolář
spoluautori: Ing. Josef Květoň, Ing. arch. Miloš Dvořák