Otázky a odpovede

Tu budú priebežne zverejňované otázky a odpovede k súťaži.
Termín pre pokladanie otázok je do 27. 5. 2016.

Otázky a odpovede 1. zverejnené 29.4.2016

Otázky a odpovede 2. zverejnené 2.5.2016

Otázky a odpovede 3. zverejnené 3.5.2016

Otázky a odpovede 4. zverejnené 9.5.2016

Otázky a odpovede 5. zverejnené 13.5.2016

Otázky a odpovede 6. zverejnené 19.5.2016

Otázky a odpovede 7. zverejnené 24.5.2016

Otázky a odpovede 8. zverejnené 27.5.2016

Otázky a odpovede 9. zverejnené 1.6.2016