Podklady

Zoznam poskytovaných podkladov:

01. Fotodokumentácia súčasného stavu (jpg)
02. Ortofoto mapa (jpg)
03. Katastrálna mapa (pdf)
04. Výrez z územného plánu (pdf)
05. Odporúčané rozvrhnutie panelu (pdf, dwg)
06. Geodeticke polohopisné a výškopisné zameranie, informácie z Územného plánu, vyznačenie polohy veže (pdf, dwg)
07. Geologický prieskum (Podklad bol 25.4.2016 doplnený do balíka podkladov na stiahnutie. Osobitne je ho možné stiahnuť na tomto odkaze).
08. Geografické súradnice ETRS89 (Podklad bol 3.5.2016 doplnený do balíka podkladov na stiahnutie. Osobitne je ho možné stiahnuť na tomto odkaze).
09. Geografické súradnice JTSK (Podklad bol 3.5.2016 doplnený do balíka podkladov na stiahnutie. Osobitne je ho možné stiahnuť na tomto odkaze).

Zaväzujem sa, že tieto súťažné podklady použijem iba pre účely tejto súťaže.