termíny

úvodné zasadnutie poroty:
15. 2. 2016

vyhlásenie súťaže:
5. 4. 2016

lehota na prevzatie súťažných podkladov:
do 27. 5. 2016

možnosť klásť doplňujúce otázky:
do 27. 5. 2016

predloženie návrhov:
do 6. 6. 2016, 14:00

otváranie obálok s návrhmi a overovanie:
7. 6. 2016, 9:00

hodnotiace zasadnutie poroty:
10. 6. 2016, 9:00, MsÚ v Žiline

oznámenie výsledkov:
do 15. 6. 2016

vyplatenie cien a odmien:
do 10. 7. 2016